ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α

Υπεγράφη σήμερα 08-05-2021 από τη ΔΕΥΑΒΑ και την εταιρία “ΣΥΡΜΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.» η σύμβαση υλοποίησης της Πράξης: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.» που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση φυγοκεντρικού διαχωριστή, στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. προϋπολογισμού 220.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η πράξη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Κρήτης αφού η ΔΕΥΑΒΑ και ο Δήμος Πλατανιά διεκδίκησαν και εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση της.
Με την εγκατάσταση του νέου φυγόκεντρου διαχωριστή στο τμήμα αφυδάτωσης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Γεράνι, θα καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για απομάκρυνση της ιλύος και θα επιτυγχάνεται καλύτερη ρύθμιση της συνολικής επεξεργασίας.
Ακόμα εξασφαλίζεται εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης του υπάρχοντος διαχωριστή ενώ πρόκειται να εξοικονομείται ενέργεια κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργίας, αφού ο νέος διαχωριστής είναι χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.
Η επέκταση της μονάδας αφυδάτωσης είναι η αρχή της συνολικής αναβάθμισης της ΕΕΛ Γερανίου, η οποία θα ολοκληρωθεί με την υλοποίηση του Έργου «Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα Χανίων για την ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση» προϋπολογισμού 8.500.000€, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Αντ. Τρίτσης (πρώην Φιλόδημος Ι) και βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου.