Επισκευής αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλιάς ΔΕ Κολυμβαρίου.

Από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Σπηλιάς ΔΕ Κολυμβαρίου.