Επισκευή αγωγού ύδρευσης στα Γερακιανά

Στα Γερακιανά της ΔΕ Κολυμβαρίου η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επισκεύασε αγωγό ύδρευσης (Φ90)