Επισκευή αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ. Σπηλιάς

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε άμεσα στην επισκευή αγωγού ύδρευσης στη Τ.Κ Σπηλιάς ΔΕ Κολυμβαρίου.