Επισκευή αγωγού ύδρευσης στη Σπηλιά

Αγωγό ύδρευσης (Φ110) στην Τ.Κ. Σπηλιάς της Δ.Ε. Κολυμβαρίου επισκεύασε τις προηγούμενες ημέρες η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ