Επισκευή αγωγού ύδρευσης (Φ110) στη Σπηλιά

Επισκευή αγωγού ύδρευσης (Φ110) στη Σπηλιά της ΔΕ Κολυμβαρίου από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ