Επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Σπηλιάς

Στην Τ.Κ. Σπηλιάς -εξαιτίας της συσσώρευσης αλάτων- τμήματα του δικτύου ύδρευσης επισκευάστηκαν και μέρος των συλλεκτών αντικαταστάθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση δημοτών της περιοχής.