Επισκευή και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Τ.Κ Ξαμουδοχωρίου

Επισκευή και αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φ90 από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ στην Τ.Κ Ξαμουδοχωρίου