Επισκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Καλυδωνίας

Επισκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Καλυδωνίας της ΔΕ Κολυμβαρίου