Επισκευή Κεντρικού Αγωγού Ύδρευσης στις Βουκολιές

Επισκευή κεντρικού αγωγού διαμέτρου Φ315 ύδρευσης στην Τ.Κ. Βουκολιών. Μια έκτακτη ζημία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες απεκατεστάθη.
Οφειλόμενες ευχαριστίες στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΒΑ και ειδικότερα στον δημοτικό υπάλληλο χειριστή JCB Ανδρεάκη Μιχαήλ για την υπερβάλλουσα προσπάθεια έγκαιρης αποκατάστασης της ζημίας, εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου.