Επισκευή τμήματος αγωγού ύδρευσης στην ΤΚ Κολυμβαρίου

Επισκευάστηκε αυθημερόν το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021, από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ ύστερα από σπάσιμο, τμήμα αγωγού ύδρευσης Φ110 στο Κολυμβάρι δήμου Πλατανιά.