Επισκευή φρεατίου στο Λιμανάκι Πλατανιά

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επισκεύασε φρεάτιο στο Λιμάνι Πλατανιά, το οποίο εξαιτίας της καθίζησής του, δημιουργούσε προβλήματα στην κίνηση οχημάτων