ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΚΟΥΤΕΛΩΝΑΣ)

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στο αντλιοστάσιο λυμάτων στο Σκουτελώνα της ΔΕ Κολυμβαρίου και αντικατέστησε αγωγούς και αντλίες λυμάτων