ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Με δεδομένες τις ακραίες καιρικές συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιοχή, η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επισκεύασε αυθημερόν τη Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου τμήμα αγωγού άρδευσης (Φ160) στην Τ.Κ Επισκοπής της Δ.Ε Κολυμβαρίου