ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες νερού που οφείλονται σε βλάβες στο δίκτυο, αντικατέστησε τμήμα αγωγού άρδευσης (Φ160) στην Καληδονία της Δ.Ε Κολυμβαρίου, σε σημείο στο οποίο λόγω παλαιότητας σημειώνονταν συνεχείς βλάβες που είχαν ως αποτέλεσμα (συχνές) διακοπές της υδροδότησης