ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΑΒΔΟΥΧΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ αντικατέστησε τμήμα αγωγού άρδευσης (Φ225) μήκους 200μ. στη Ραβδούχα της Δ.Ε Κολυμβαρίου, σε σημείο στο οποίο λόγω παλαιότητας σημειώνονταν συνεχείς βλάβες που είχαν ως αποτέλεσμα (συχνές) διακοπές της υδροδότησης