ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΖΟΥΝΑΚΙ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Επισκευάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ αγωγός άρδευσης (Φ225) στην περιοχή Ζουνάκι ΔΕ Πλατανιά.