ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Στη Δ.Ε Κολυμβαρίου τις προηγούμενες ημέρες η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επισκεύασε τμήμα αγωγού άρδευσης (Φ160) στην περιοχή Σκαφιώτες της Τ.Κ. Γλώσσας ενώ παράλληλα τοποθέτησε πυροσβεστικό κρουνό και υδροληψία άρδευσης στην Τ.Κ Βασιλόπουλου