ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΡΟΔΩΠΟΥ

Αυθημερόν αποκαταστάθηκε από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ η ζημιά σε αγωγό ύδρευσης (Φ90) της Τ.Κ Ροδωπού της Δ.Ε Κολυμβαρίου