ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΚΟΝΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επενέβη τις προηγούμενες ημέρες για την επισκευή αγωγού ύδρευσης (Φ110) στη Δρακόνα της ΔΕ Κολυμβαρίου.