ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΨΗΛΟΝΕΡΟΥ

Επισκευάστηκε άμεσα από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ αγωγός ύδρευσης (Φ110) στον Πύργο Ψηλονέρου της ΔΕ Πλατανιά, ύστερα από σπάσιμο περιορίζοντας στο ελάχιστο τη διακοπή της υδροδότησης της περιοχής