ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΚΙΝΕ

Επισκευάστηκε αυθημερόν από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ η βλάβη σε αγωγό ύδρευσης στο Σκινέ ΔΕ Μουσούρων και αποκαταστάθηκε άμεσα η υδροδότηση της περιοχής