ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες την επισκευή αγωγού ύδρευσης (Φ63) και αγωγού αποχέτευσης (Φ160) στον Πάνω Πλατανιά