ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΝΙ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες άμεσα στην επισκευή αγωγού ύδρευσης (Φ90) και αγωγού Φ110 στην Τ.Κ. Γερανίου