ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στην επισκευή τμήματος αγωγού και την αντικατάσταση μέρους αυτού (Φ160) στην περιοχή Καμάρα της Δ.Ε. Κολυμβαρίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συχνό πρόβλημα των βλαβών στο δίκτυο της περιοχής