ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επενέβη την Κυριακή (14/3) στο Νιο Χωριό προκειμένου να επισκευάσει τη ζημιά στην είσοδο παροχής νερού (φλοτέρ) της δεξαμενής ύδρευσης που είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή. Μετά την επισκευή η υδροδότηση συνεχίστηκε απρόσκοπτα.