ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΦΡΑΤΑ

Στο πλαίσιο της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των δεξαμενών ύδρευσης η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε στην αντικατάσταση του υδραυλικού εξοπλισμού (βάνες) της δεξαμενής ύδρευσης, που βρίσκεται στα Αφράτα της Δ.Ε Κολυμβαρίου