ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑΝΑ ΒΟΥΒΩΝ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επισκεύασε αυθημερόν το σημείο υδροληψίας άρδευσης στην Τ.Κ. Βουβών (θέση Ποντικιανά) ώστε να παρέχεται αδιάλειπτα νερό για την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής