ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑΒΑ

Την Πέμπτη 25 Απριλίου στο Πολύκεντρο Βουκολιών πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα του Δήμου Πλατανιά, ημερίδα με θέμα «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ».

Η Ημερίδα έγινε με αφορμή  την ολοκλήρωση της Πράξης: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ Α’» 

Το έργο χρηματοδοτεί με συγχρηματοδότηση ποσού 540.000,00 ευρώ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που  αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη,  ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους. 

Στην ημερίδα τονίστηκε η σημασία της μείωσης των διαρροών στα δίκτυα παροχής νερού, για την  προστασία και την αειφορία του πολύτιμου αυτού πόρου. Επίσης έγινε παρουσίαση της πορείας  του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του, του εξοπλισμού και των συστημάτων που εγκαταστάθηκαν  του τρόπου λειτουργίας τους, αλλά και των πρώτων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του.  

Το σύστημα εφαρμόζεται στο δίκτυο παροχής νερού της Τ.Κ Πλατανιά, όπου εγκαταστάθηκαν 610  μετρητές ελέγχου κατανάλωσης (έξυπνα υδρόμετρα), ένας Σταθμός ελέγχου και ρύθμισης πίεσης,  δύο Σταθμοί μέτρησης πίεσης και δύο Σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου. Επίσης  εγκαταστάθηκε Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου, με τα απαραίτητα λογισμικά για την λήψη των  μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, την συγκέντρωση και την επεξεργασία τους. Με την ολοκλήρωση  του έργου η ΔΕΥΑΒΑ παρακολουθεί το δίκτυο διανομής με 24ωρη καταγραφή ποσοτικών και  ποιοτικών χαρακτηριστικών, έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης θραύσεων και διαρροών, όπως και  ρύθμισης της πίεσης για την ομαλή λειτουργία του δικτύου. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Γιάννης Μαλανδράκης, και ανέφερε ότι  “..απώλειες προκαλούνται τόσο λόγω των παλαιωμένων δικτύων, των θραύσεων και των αφανών  διαρροών αλλά και των παράνομων συνδέσεων, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι η  εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των διαρροών. Τόνισε δε ότι  το επόμενο διάστημα θα είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος,  ώστε η ΔΕΥΑΒΑ να προσδιορίζει το μέγεθος των διαρροών και να προχωράει στην έγκαιρη  αντιμετώπιση τους…” 

Χαιρετισμό επίσης απεύθυνε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ, κ. Ευτύχης Μαυρογένης, ο οποίος  ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τόνισε μεταξύ άλλων ότι “Οι διαρροές αποτελούν ένα  από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης, αλλά  και άρδευσης, προκαλώντας απώλειες που αγγίζουν το 50% με αποτέλεσμα τις φθορές σε  υποδομές, την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και την θέση σε κίνδυνο της βιωσιμότητας της  επιχείρησης ”. Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι “..πρέπει να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, ώστε να γίνεται ορθότερη διαχείριση για την εξοικονόμηση του νερού αλλά  και προς όφελος των καταναλωτών. “  

Ακολούθησε χαιρετισμός του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΒΑ κου Μανούσου Βουλγαράκη ο οποίος  συνεχάρη την ομάδα της ΤΥ της ΔΕΥΑΒΑ που αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του προβλήματος  των διαρροών προχώρησαν με επιτυχία στην μελέτη, την ένταξη και την υλοποίηση του έργου,  αλλά και συνολικά το προσωπικό της ΔΕΥΑΒΑ, μηχανικούς , διοικητικούς και τεχνικούς που  αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας. 

Ο κος Κώστας Κονταράκης στο χαιρετισμό του επεσήμανε την άμεση σχέση της παροχής νερού με  την κατανάλωση ενέργειας και πως η διασφάλιση του πόρου και η εξοικονόμηση ενέργειας  αποτελούν μονόδρομο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων παροχής ύδατος, τη σημερινή εποχή  που βιώνουμε πλέον την ενεργειακή κρίση και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής,  καταλήγοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού είναι οι βασικοί πυλώνες του ευρύτερου  σχεδιασμού της ΔΕΥΑΒΑ. 

Η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση της υλοποίησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ – ΦΑΣΗ  Α΄» και του τρόπου ολοκλήρωσης του Προγράμματος, από την κα Φρίντα Αναγνωστάκη, Χημικό  Μηχανικό και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ , ενώ ο εκπρόσωπος της Αναδόχου ένωσης Mεσόγειος  Digital AE & EIS AE, κος Γιώργος Δελλής παρουσίασε τα πρώτα μετρήσιμα στοιχεία από την  εφαρμογή του συστήματος στο δίκτυο της ΤΚ. του Πλατανιά αλλά και τα αποτελέσματα από  αντίστοιχες εφαρμογές στα δίκτυα ύδρευσης της Καβάλας και των Ιωαννίνων.

 

θα δείτε το Video εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=7C8ZQ8tbsSM