Η ΔΕΥΑΒΑ για την παγκόσμια ημέρα του νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που εορτάζεται όπως κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, επισημαίνει την υψηλή σημασία αυτού του πολύτιμου αγαθού. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ από το 1992 ως μία δράση ευαισθητοποίησης και ευθύνης για τα θέματα που σχετίζονται με το νερό.

         Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2021, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, στηρίζεται στην ιδέα «δίνουμε αξία στο νερό». 

          Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια το αγαθό αυτό βρίσκεται σε ανεπάρκεια, παρ’ ότι ένας παρατηρητής που θα ατένιζε τη Γη από το Διάστημα θα την χαρακτήριζε ως “γαλάζιο πλανήτη” λόγω του άφθονου νερού που την καλύπτει.  Αποτελεί το κύριο συστατικό των οργανισμών του πλανήτη μας. Το 60% του βάρους ενός δέντρου αντιστοιχεί σε νερό, ενώ στα περισσότερα ζώα και φυτά περίπου το 65% είναι νερό. Καθένας μας χρειάζεται καθημερινά κάποιες ποσότητες νερού για να ζήσει. Πολύ μεγάλες όμως ποσότητες χρειάζονται και για να έχουμε την τροφή μας ή για την ικανοποίηση άλλων αναγκών μας. Όπως γίνεται αντιληπτό, το νερό έχει Πολυδιάστατη Αξία. Αν παραβλέψουμε την αξία του νερού,  μεγιστοποιείται ο κίνδυνος της κακοδιαχείρισης αυτού του σημαντικού φυσικού πόρου, ο οποίος δεν είναι ανεξάντλητος. Ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 6 του ΟΗΕ ορίζει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Χωρίς την σε βάθος κατανόηση της αξίας του νερού, δεν θα είναι δυνατή στα επόμενα χρόνια η διαφύλαξη αυτού του κρίσιμου φυσικού πόρου.  

            Ζωή χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει.  Ιδιαίτερα, η πρόσβαση σε καθαρό νερό, ένα από τα ανθρώπινα δικαιώματα της διακήρυξης του Ο.Η.Ε. και προαπαιτούμενο για την προστασία από τη διάδοση μολυσματικών ασθενειών, την προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και την αποφυγή πρόωρων θανάτων, αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας.

           Στα πλαίσια αυτά, η ΔΕΥΑΒΑ υλοποιεί και προγραμματίζει ένα σύνολο μικρών και μεγάλων έργων με στόχο την βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του νερού.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εμβληματικά έργα

«Αντικατάσταση Παλαιάς Υδρομάστευσης Λαχιανών», το οποίο αφορά σε Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. αρχικού   προϋπολογισμού  2.413.412,93€ (μη συμπ. ΦΠΑ).

«Νέος αγωγός ύδρευσης οικισμού Αλικιανού Δημου Πλατανιά με νερά υφιστάμενης υδρογεώτρησης» προϋπολογισμού μελέτης 1.370.000,00€. Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού υφιστάμενης υδρογεώτρησης, η οποία βρίσκεται στη θέση «Σχοινάρια» της Τ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, πλησίον της περιμέτρου του οικισμού Φουρνέ, για την ύδρευση του οικισμού Αλικιανού. 

«Νέος αγωγός ύδρευσης από το υφιστάμενο αντλιοστάσιο Κολενίου στα δίκτυα ύδρευσης της τουριστικής ζώνης της Δ.Ε. κολυμβαρίου». Από το αντλιοστάσιο της ∆ΕΥΑΒΑ στην περιοχή Κολενίου υδρεύεται σήµερα το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών της ενδοχώρας της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Κολυµβαρίου του ∆ήµου Πλατανιά.

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βόρειου άξονα Χανίων για ανάκτηση επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση». Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου, θα διατεθεί συνολικά το ποσό των 8.500.000,00€. Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα διασφαλίσει την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πλατανιά με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο και με  χρονικό ορίζοντα το 2040. Η αναβαθμισμένη εγκατάσταση θα έχει μέση ημερήσια ικανότητα επεξεργασίας 16.000 m3  λυμάτων (το οποίο μεταφράζεται σε 100.000  ισοδύναμους κατοίκους) έναντι  9.300 m3 σήμερα, με παράλληλη διάθεση πάνω από 5.000 m3 επεξεργασμένου νερού στο δίκτυο άρδευσης. 

Επίσης το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν υλοποιηθεί μία σειρά από μικρότερα έργα, όπως

«Επισκευή - Συντήρηση Δεξαμενών Ύδρευσης». Οι εργασίες αφορούν στην κοπή των χόρτων στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, στην  επισκευή – αποκατάσταση της περίφραξης, στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των κουφωμάτων στις δεξαμενές και στα βανοστάσια τους, στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των μεταλλικών καπακιών των φρεατίων άνωθεν των δεξαμενών και στα κτήρια των αντλιοστασίων των προωθητικών συστημάτων κλπ.

Επιπλέον πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση πληθώρα επεκτάσεων, αντικαταστάσεων και αναβαθμίσεων δικτύων, αποφράξεων και αποκαταστάσεων βλαβών με στόχο την αδιάλειπτη παροχή ασφαλούς νερού με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στους δημότες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο δήμο Πλατανιά.    

Την τρέχουσα περίοδο με στόχους την αειφόρα ανάπτυξη και την ορθολογική χρήση των πόρων, υπό τις πιέσεις που ασκούν  η επερχόμενη κλιματική αλλαγή, η πανδημία του ιού SARS-CoV-2 και τις απαιτήσεις που προκύπτουν για  ασφαλές νερό στην ευρύτερη περιοχή, η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητά του νερού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.