ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η ΔΕΥΑΒΑ καλεί όλους τους καταναλωτές που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες, να τακτοποιήσουν άμεσα τις οφειλές τους.

Με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒΑ οι Δημότες – καταναλωτές μπορούν να ρυθμίζουν με αρκετά ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους.
Η ΔΕΥΑΒΑ αφενός υλοποιεί έργα που στοχεύουν στην ενοποίηση των δικτύων της ώστε να μεγιστοποιείται η δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων αποκτώντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευελιξία στη διασύνδεση των δικτύων της, αφετέρου το προσωπικό της δίνει καθημερινά τη μάχη της αποκατάστασης ζημιών και βλαβών.
Μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 υπάρχει υποχρέωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να ασκηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την είσπραξη οφειλών και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης και η ισότιμη αντιμετώπιση των Δημοτών μας.
Οι Δημότες δύνανται να προσέρχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00πμ έως 3:00μμ ή να καλούν στα τηλέφωνα 28210-84014 & 28210-84019 για περισσότερες πληροφορίες.