ΛΑΧΙΑΝΑ - ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΕΜΠΡΩΝΑ

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα που Υλοποιούνται

Περιγραφή Έργου


Έργο Λαχιανών. Στο δρόμο προς την ολοκλήρωση του σοβαρού έργου υποδομής της ΔΕΥΑΒΑ. Κατασκευή νέας υδρομάστευσης στην Τ.Κ. Σέμπρωνα.