ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε στη μετατόπιση 200μ. αγωγού ύδρευσης (Φ160) στη Δ.Ε. Κολυμβαρίου επειδή στην περιοχή εκτελείται, από το Δήμο Πλατανιά, έργο κατασκευής αγωγού ομβρίων