Νέα Γεώτρηση στη θέση «Χαρές» της Τ.Κ. Ροδωπού

Μία νέα σελίδα ανοίγει για την άρδευση της υψηλής ζώνης των γεωργικών εκτάσεων στα Ροδωπού της ΔΕ Κολυμβαρίου -περιοχή η οποία ταλανιζόταν τα τελευταία χρόνια από την έλλειψη νερού- μετά την ολοκλήρωση και την προσωρινή παραλαβή από τη ΔΕΥΑΒΑ του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης στη θέση «Χαρές» της Τ.Κ. Ροδωπού». Η αντικατάσταση της Γεώτρησης χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 055 με ΚΑ 2001ΣΕ05500002 με συνολικό προϋπολογισμό αξίας 74.276,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την αντικατάσταση της γεώτρησης που ολοκληρώθηκε στην Τ.Κ. Ροδωπού, εντοπίστηκε ικανή ποσότητα νερού, η οποία τώρα επαρκεί ώστε να αρδεύσει την υψηλή ζώνη, ενώ εφόσον κριθεί αναγκαίο είναι εφικτό να ενισχύει και την ύδρευση της περιοχής. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετώπιζε οξύτατο πρόβλημα. Μετά το επιτυχημένο εγχείρημα, ανοίγει ο δρόμος για την οριστική επίλυση ενός ζητήματος ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής αυτής.

«Ύστερα από την επιτυχημένη αντικατάσταση της γεώτρησης στη θέση “Χαρές” ανοίγει ο δρόμος για το σχεδιασμό επιπλέον υδροαρδευτικών έργων στην ευρύτερη περιοχή, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους για τους πολίτες και την ενίσχυση της επάρκειας σε νερό. Σκοπός μας είναι να αναζητούμε τις πλέον κατάλληλες, ουσιαστικές και οριστικές λύσεις, ακόμη κι αν η υλοποίησή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα κι όχι οι εντυπώσεις και παρά τις αυτονόητες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, η προσπάθειά μας για τον Δημότη είναι διαρκής και μόνιμη», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ Ευτύχης Μαυρογένης.

                                                        

Γεράνι, 09/09/2020

Εκ του Γραφείου Τύπου της ΔΕΥΑΒΑ