Νέο Δίκτυο Ύδρευσης στις Βουκολιές

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα που Υλοποιούνται

Περιγραφή Έργου


Νέο δίκτυο ύδρευσης για την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου της Δ.Ε. Βουκολιών. Το έργο εκτελείται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ για την εξάλειψη του φαινομένου κυκλοφορίας υλών-λάσπης στον υφιστάμενο αγωγό Λαχιανών, μέχρι την ολοκλήρωση του εμβληματικού έργου το οποίο θα περιλαμβάνει νέα υδρομάστευση και ταχυ-διυλιστήριο.