ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Προγραμματιζόμενα Έργα

Περιγραφή Έργου


Η ΔΕΥΑΒΑ, μετά από την υποβολή μελέτης που αφορούσε την ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε Μουσούρων εξασφάλισε την χρηματοδότηση της πρότασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ & Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ» προϋπολογισμού 186.000€. Η μελέτη-πρόταση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».
Ειδικότερα, αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου έργου είναι:
- Η αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών ύδρευσης από την πηγή στη Θέση “Παναγία“ της Τ.Κ. Μεσκλών, της Δ.Ε. Μουσούρων έως τις υφιστάμενες υποδομές Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης και τη θωράκιση της δημόσιας υγείας
- Η τοποθέτηση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 100μ3 στην ΤΚ Μεσκλών πλησίον του παλιού αντλιοστασίου ύδρευσης
- Η κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 200μ3 στη θέση “Πάνω Καρές” του οικισμού Καράνου, για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού σε οικισμούς της ΔΕ Μουσούρων. Η νέα δεξαμενή θα τροφοδοτηθείται με νερό με διασύνδεση με την υφιστάμενη δεξαμενή πλησίον της η οποία τροφοδοτείται μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ90 από την υδρομάστευση στη θέση “Καράνου Καρές“
- Ο εκσυγχρονισμός και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου και η πλήρης ανακαίνιση της δεξαμενής Καρών της ΤΚ Καράνου
Σημειώνεται πως οι υφιστάμενοι αγωγοί χρήζουν αντικατάστασης λόγω της παλαιότητας και της φυσικής φθοράς τους και αυτό θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του έργου που ήδη αναμένεται να ξεκινήσει με τίτλο “Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Καράνου – Ορθούνι στη ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά“.
Με την υλοποίηση του ανωτέρω έργου στην ευρύτερη περιοχή του Natura 2000 Λευκών Ορέων και του οροπεδίου Ομαλού, επιδιώκεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του υδατικού αποθέματος της υπό παρέμβαση περιοχής ενισχύοντας τη ζώνη ΟΧΕ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) και η σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων ύδρευσης.
Για τη συνεισφορά του στην έγκριση και υποστήριξη της πρότασής μας αυτής οφείλονται δημόσιες ευχαριστίες στον Εντεταλμένο Σύμβουλο της Περιφέρειας Κρήτης κ. Δημήτρη Μιχελογιάννη.
Οι προσπάθειές μας για την αναβάθμιση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής αλλά και ολόκληρου του Δήμου Πλατανιά για την εξασφάλισης άριστης ποιότητας πόσιμου νερού είναι διαρκείς και επίμονες.