ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Δ.Ε ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε στην επέκταση αγωγού (Φ90) μήκους 700 μέτρων στο Βασιλόπουλο της Δ.Ε Κολυμβαρίου