Ολοκλήρωση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης στην Σπηλιά

Ολοκλήρωση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης στην Σπηλιά. Χρηματοδότηση ΔΕΥΑΒΑ. Εντός συμβατικού χρόνου η παράδοση ενός τεχνικά δύσκολου έργου. Η επίβλεψη από την ορισθεισα μηχανικό υποδειγματικη. Τους ευχαριστούμε όλους.