ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΟΥΡΝΕΣ - ΜΕΣΚΛΑ

Προς ολοκλήρωση βαίνει το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ», αρχικού προϋπολογισμού 528.000,00€, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Στο εν λόγω έργο πραγματοποιήθηκε διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος από Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) στις 03-02-2023. Η ΔΕΥΑΒΑ Χανίων σε συνδυασμό με άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις στη ΔΕ Μουσούρων αποσκοπεί μακροχρόνια στην αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας και στη σωστή διαχείριση του παρεχόμενου νερού στους Δημότες και στους επισκέπτες της περιοχής.