Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022 Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022 Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022 Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ.