Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης Δήμου Πλατανιά 2023

H ΔΕΥΑΒΑ πραγματοποιεί κάθε χρόνο κατά την κολυμβητική περίοδο έλεγχο της ποιότητας των υδάτων των γειτονικών στην εκβολή του βιολογικού ακτών, σύμφωνα και με τους Περιβαλλοντικούς όρους της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνεται πρόγραμμα παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Πλατανιά. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο, πραγματοποιούνται οι δειγματοληψίες και οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αναλύσεις για τον έλεγχο των υδάτων Κολύμβησης, κάθε μήνα από Μάιο έως και Οκτώβριο.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Προγράμματος Παρακολούθησης των τελευταίων ετών, τα ύδατα κολύμβησης του Δήμου χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των νερών θαλάσσης του Δήμου Πλατανιά για το 2023 μπορείτε να τα βρείτε εδώ.