Συνέχιση Ασφαλτοστρώσεων στην ΤΚ Σπηλιάς

Στην Τ.Κ. Σπηλιάς Κολυμβαρίου συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι ασφαλτοστρώσεις, ανάγκη που προέκυψε από την επισκευή βλαβών του δικτύου ύδρευσης της περιοχής. Οι ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις συνεχίζονται με στόχο να αποκατασταθούν οι φθορές που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο του Δήμου, ύστερα από βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.