ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΕΣΑΥΛΙΩΝ - ΔΕΛΙΑΝΩΝ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΜΕΣΑΥΛΙΩΝ - ΔΕΛΙΑΝΩΝ

Το έργο της αντικατάστασης του αγωγού μεταφοράς νερού στο φαράγγι Μεσαυλίων - Δελιανών για την ύδρευση κοινοτήτων των δήμων Κισάμου και Πλατανιά ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ. Στη σύσκεψη παρίστατο ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, ο Δήμαρχος Κισάμου κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, ο αντιδήμαρχος Υδροάδρευσης Κισάμου κ. Θεόφιλος Χριστουλάκης, ο δημοτικός σύμβουλος Κισάμου κ. Νεκτάριος Κουμάκης και εκ μέρους της ΔΕΥΑΒΑ ο Γενικός Διευθυντής κ. Κονταράκης Κωνσταντίνος.

 

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΒΑ κ. Κονταράκης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για όλες τις μέχρι σήμερα πρόδρομες εργασίες που η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ έχει ολοκληρώσει και διαβεβαίωσε για την ολοκλήρωση του φακέλου υποβολής για διεκδίκηση χρηματοδότησης του έργου από τη ΔΕΥΑΒΑ μέχρι τέλος Ιουνίου. Το έργο αυτό αφορά στη μεταφορά ύδατος από τις υφιστάμενες πηγές Μεσαυλίων μέχρι της υποδομές ύδρευσης – άρδευσης των όμορων Δήμων Κισάμου – Πλατανιά, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος αγωγός καταστράφηκε στην θεομηνία του 2019. Επίσης θα πραγματοποιηθούν  και εργασίες αποκατάστασης των υφιστάμενων υδρομαστεύσεων.

 

Οι δύο Δήμοι ήδη διερευνούν το χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να υποβληθεί για χρηματοδότηση το σημαντικό αυτό έργο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μελετών. Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η ΔΕΥΑΒΑ, δεδομένου ότι έχει πλέον πλήρη Τεχνική Επάρκεια για την επίβλεψη της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου.

 

Στη σύσκεψη αυτή διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά, η εξαιρετική συνεργασία των δήμων Πλατανιά και Κισάμου για μια σειρά από κοινά ζητήματα.