ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΛΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ»

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΛΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ»

Στην περιοχή του οικισμού Μεσκλών χωροθετούνται σε αυτή τη φάση οι εργασίες του έργου «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΕ ΣΤΑ ΜΕΣΚΛΑ» και αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου και μεγάλο ποσοστό των αποκαταστάσεων με ασφαλτικό υλικό. Θα ακολουθήσει η κατασκευή των φρεατίων λειτουργίας και του αντλιοστασίου μεταφοράς νερού, όπως προβλέπεται από τη μελέτη του έργου. Υπενθυμίζεται ότι η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ).