ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΣΜΟΠΑΓΙΔΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΛΕΜΕ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκε επισκευή του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Μάλεμε. Παράλληλα με την επισκευή, τοποθετήθηκε ειδική οσμοπαγίδα για την απόσμηση του δικτύου αποχέτευσης. Η τοποθέτηση της οσμοπαγίδας αποτελεί μία από τις στοχευμένες δράσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΒΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα στην προσπάθεια της να εξαλείψει το φαινόμενο των οσμών που παρατηρούνται στα δίκτυα αποχέτευσης. Το δίκτυο της αποχέτευσης, για να λειτουργεί με πληρότητα και χωρίς προβλήματα, πρέπει να αερίζεται, γιατί με τον αερισμό:
• Απομακρύνονται τα αέρια που έχουν παραχθεί και υπάρχουν στις σωληνώσεις
• Ο αέρας που εισέρχεται στο δίκτυο εξισορροπεί τις πιέσεις και δεν επιτρέπει τη δημιουργία υποπιέσεων, που δημιουργούν σιφονισμό και διογκώνουν το πρόβλημα
• Ο αερισμός συντελεί στο να κρατούνται χαμηλά οι αναπτυσσόμενοι αναερόβιοι μικροοργανισμοί.
Θα θέλαμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒΑ και τους εξωτερικούς συνεργάτες που κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες πραγματοποιούν δράσεις με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών και των τοπικών κοινωνιών.