ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ

Με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στην τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού στην Τ.Κ. Δρακόνας της Δ.Ε Κολυμβαρίου