ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ & Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΧΕ"

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ & Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΧΕ"

 

Υπογράφηκε σήμερα Τρίτη 18 Ιουλίου 2022  η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ευτύχη Μαυρογένη και της εταιρείας  Περδικάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. αναδόχου έργου «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στην Τ.Κ. Μεσκλών & Τ.Κ. Καράνου του Δήμου Πλατανιά για την ενίσχυση της ζώνης ΟΧΕ» προϋπολογισμού 150.000€ χωρίς ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ περιοχών φυσικού κάλλους UNESCO – Ομάδα Α΄». Η πρόταση έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης 6.b.un.1 «Αναβάθμιση – συμπλήρωση συστημάτων ύδρευσης - ΟΧΕ UNESCO.

Με το έργο αυτό, που έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 6 μηνών, προβλέπεται α) η αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης από τη πηγή στη Θέση «Παναγία» της Τ.Κ. Μεσκλών, της Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά έως τις υφιστάμενες υποδομές Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ επιτυγχάνοντας έτσι τις απώλειες στο δίκτυο ύδρευσης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. β) Πλησίον του παλιού αντλιοστασίου ύδρευσης προβλέπεται η εγκατάσταση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 100μ3. γ) Περαιτέρω προβλέπεται η εγκατάσταση νέας δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 200μ3 στη θέση “Πάνω Καρές” του οικισμού Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, για την ενίσχυση των αποθεμάτων νερού σε οικισμούς της ΔΕ Μουσούρων. Η νέα δεξαμενή θα τροφοδοτηθείτε με νερό με διασύνδεση με την υφιστάμενη δεξαμενή πλησίον της  η οποία τροφοδοτείται μέσω υφιστάμενου αγωγού Φ90 από την υδρομάστευση στη θέση «Καράνου Καρές». Σημειώνεται πως ο υφιστάμενος αγωγός θα αντικατασταθεί σύμφωνα με το έργο «Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού Καράνου – Ορθούνι στη ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά» το οποίο απαλλάσσεται από  τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 119547/15-06-2020 απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων. Τέλος, με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η συντήρηση, η αισθητική αποκατάσταση και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος λειτουργίας του υφιστάμενου αντλιοστασίου και της υφιστάμενης δεξαμενής Καρών της ΤΚ Καράνου ΔΕ Μουσούρων Δήμου Πλατανιά η οποία υδροδοτείται από την υφιστάμενη υδρομάστευση στη θέση «Καράνου  Καρές».

Με ολοκλήρωση του έργου αυτού και των λοιπών έργων που ήδη ολοκληρώνονται στην περιοχή των ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, λύνονται χρόνια προβλήματα ύδρευσης των περιοχών αυτών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ και η ΔΕΥΑΒΑ με συγκροτημένα βήματα επιλύουν χρόνια προβλήματα δίνοντας έμφαση στην ενδοχώρα και στην καθημερινότητα του δημότη.

Διάταξη έργων στην Τ.Κ. Μεσκλών.

Διάταξη έργων στην Τ.Κ. Καράνου.

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ,

 

Μαυρογένης Ευτύχης

Πρόεδρος Δ.Σ.