ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων ύδρευσης στη βάση συστήματος τηλεμετρίας σε 23 ενεργοβόρα αντλιοστάσια είναι ο στόχος της εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ”, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της ΔΕΥΑΒΑ και της αναδόχου εταιρείας του έργου με δ.τ. "ΕΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" στα γραφεία της Επιχείρησης στο Γεράνι του δήμου Πλατανιά.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.647.792,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 2.043.262,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ03 «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων».

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης των συστημάτων υδροδότησης της ΔΕΥΑΒΑ και συγκεκριμένα:

  • Την προμήθεια και αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού 12 γεωτρήσεων και 11 αντλιοστασίων ύδρευσης με νέο εξοπλισμό αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.
  • Την προμήθεια και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων με νέους, που θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό ομαλής εκκίνησης ή ρυθμιστές στροφών και διάταξη διόρθωσης συνημίτονου.
  • Την προσθήκη οργάνων μέτρησης, ενεργειακής παρακολούθησης και τηλεχειρισμού των εγκαταστάσεων και τη σύνδεση τους στο σύστημα τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΒΑ.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθούν:

  • Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, με ταυτόχρονη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων ύδρευσης.
  • Αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού και της αξιοπιστίας της υδροδότησης.
  • Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αναβάθμιση της λειτουργίας και της συντήρησης, βασισμένα στο σύστημα τηλεμετρίας.
  • Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

Η μελέτη, η ένταξη και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΒΑ, ενώ φορέας υλοποίησης είναι επίσης η ΔΕΥΑΒΑ.

Με αφορμή την υπογραφή της νέας Σύμβασης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ευτύχης Μαυρογένης δήλωσε: «Με σωστό σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα προχωράμε στην ένταξη και υλοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό του συνόλου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ. Με το σημερινό έργο ανανεώνουμε πλήρως τον εξοπλισμό σε συνολικά 23 σημεία που αποτελούν τα κυριότερα και πλέον ενεργοβόρα αντλιοστάσια μας, όπως το Κολένι,, ο Τίμιος Σταυρός, η γεώτρηση Φουρνέ, εξασφαλίζοντας βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης αλλά και σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους».

Ακόμη, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Γιάννης δήλωσε: «μεθοδικά και με υλοποίηση του σχεδιασμού μας άλλο ένα σημαντικό έργο , αυτή τη φορά στην εξοικονόμηση πόρων με τη μείωση του ενεργειακού κόστους υλοποιείται από τη ΔΕΥΑΒΑ. Ο δήμος Πλατανιά έχοντας υποβάλει προτάσεις σε όλους του άξονες του προγράμματος ´Αντώνης Τριτσης´, συνεχίζει σταθερά την υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών έργων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του δημότη».