ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ 12.000 ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ”

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ 12.000 ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ”

 

 

Υπογράφηκε σήμερα στο Γεράνι, η σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ”   προϋπολογισμού  4.770.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τον ανάδοχο της προμήθειας «ΕΝΩΣΗ UW TECH HELLAS A.E - EIS A.E».

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 5 μήνες παράδοση και 2 μήνες δοκιμαστική λειτουργία.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης των συστημάτων υδροδότησης της ΔΕΥΑΒΑ και συγκεκριμένα:

 • Την προμήθεια και εγκατάσταση περίπου 12.000 έξυπνων υδρομέτρων με ασύρματο μεταδότη σήματος, για την αντικατάσταση του συνόλου των υδρομετρητών του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ.
 • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία διατάξεων μέτρησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης, που απαρτίζονται από συνολικά 20 σταθμούς για την παρακολούθηση της πίεσης και 10 σταθμούς για την παρακολούθηση του Υπολειμματικού Χλωρίου
 • Την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λογισμού για την ασύρματη επικοινωνίας των παραπάνω σταθμών για την μεταφορά των δεδομένων στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ).
 • Την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) της ΔΕΥΑΒΑ για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές μονάδες και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων.
 • Θα προσφέρεται λογισμικό τύπου App για έξυπνα κινητά τηλέφωνα για χρήση από τους καταναλωτές, για την παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθούν:

 • Καλύτερη συνολικά διαχείριση του πόσιμου νερού και μείωση των απωλειών (Δημιουργούνται προφίλ κατανάλωσης ανά διαμέρισμα, ημέρα, περίοδο, περιοχή κλπ.)
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάση ασφαλών και πραγματικών στοιχείων
 • Μείωση χρόνου συλλογής δεδομένων μετρήσεων και ελαχιστοποίηση κόστους ανθρώπινου δυναμικού.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης του νερού μέσω app στα κινητά τηλέφωνα των καταναλωτών.
 • Έγκαιρη ανίχνευση εσωτερικών και εξωτερικών διαρροών στα δίκτυα.
 • Σημαντική αναβάθμιση παροχής υπηρεσίας στους καταναλωτές
 • Ακριβέστερη τιμολόγηση και χρέωση
 • Συνεχής παρακολούθηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του παρεχόμενου νερού.

Η μελέτη, η ένταξη και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν από τα στελέχη και την ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ τους οποίους ευχαριστούμε και δημόσια. Φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΥΑΒΑ καθότι είναι γνωστό ότι η Τεχνική Υπηρεσία με τα στελέχη που διαθέτει έχει αποκτήσει τεχνική επάρκεια για να υποβάλλει, δημοπρατεί και επιβλέπει πλέον τα έργα.

Με αφορμή την υπογραφή της νέας Σύμβασης ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ κ. Ευτύχης Μαυρογένης δήλωσε: Με αποκλειστικό στόχο και γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημότη του Δήμου Πλατανιά προχωρήσαμε την υποβολή του έργου αυτού, το κυνηγήσαμε και πετύχαμε. Η ψηφιακή μετάβαση της ΔΕΥΑΒΑ είναι μονόδρομος για το αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν θα αφήσουμε καμία ευκαιρία χαμένη. Η υλοποίηση της παρούσας σύμβασης μαζί με τις λοιπές συμβάσεις που είχαμε υπογράψει και υλοποιούνται αυτή την στιγμή ήτοι  «η προμήθεια συστήματος τηλεμετρίας» και «η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών» αποδεικνύουν, ότι, ετοιμαζόμαστε για το μέλλον και ότι είμαστε σε σωστό δρόμο.

Περιληπτικά για τον καταναλωτή-Δημότη θα έχει τις ακόλουθες συνέπειες:

1.Μειώνονται τα λειτουργικά κόστη για την καταμέτρηση, την αποκοπή και επανασύνδεση των υδρομέτρων.

 1. 2. Παρέχεται η δυνατότητα για άμεση παρακολούθηση της κατανάλωσης του νερού και πρόσβαση στον ατομικό τους λογαριασμό, για καλύτερη διαχείριση.
 2. Δυνατότητα για άμεση ανίχνευση αφανών διαρροών αλλά και κλοπών στα εσωτερικά δίκτυα και αποφυγή αυξημένων χρεώσεων.

Έμμεση συνέπεια αυτού είναι η ορθότερη διαχείριση του τρόπου λειτουργίας του δικτύου διανομής και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την λειτουργία των αντλιοστασίων νερού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τιμολογιακή πολιτική.

Έχει υπολογισθεί ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ύδατος που προσεγγίζει το 15% με 20%. Σε συνδυασμό με τα οφέλη της τηλεμετρίας το σύνολο της διαδικασίας της τηλεμετρίας που αφορά στην καταγραφή και διαχείριση της λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης, το τελικό όφελος της ΔΕΥΑΒΑ εκτιμούμε ότι θα είναι σημαντικό. Με την ολοκλήρωση του όλου συστήματος της τηλεμετρίας και των έξυπνων ρολογιών βοηθάμε στον καλύτερο έλεγχο της τιμολόγησης και  στον εξορθολογισμό των χρεώσεων με ότι αυτό συνεπάγεται για του Δημότες του Δήμου Πλατανιά. Η προσπάθεια για βελτίωση και αποτελεσματικότητα στη δουλειά μας είναι συνεχώς μόνιμη και διηνεκής. Η ΔΕΥΑΒΑ και ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ συνεχίζουν απρόσκοπτο το έργο τους με σκοπό την εξυπηρέτηση του Δημότη και των επισκεπτών του Δήμου μας.

Περαιτέρω, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Γιάννης δήλωσε: «Η ΔΕΥΑΒΑ με σταθερά βήματα προχωρά σταδιακά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της και στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την παροχή των υπηρεσιών της. Η αναγκαιότητα της συνεχούς αναβάθμισης της λειτουργίας της αλλά και της δυνατότητας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών «περνά» μέσα και από την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της, ώστε να συνεχίσει στην ίδια διαδρομή».