ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΦΟΥΡΝΕΣ - ΜΕΣΚΛΑ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τον νέο αγωγό Μεσκλά- Φουρνέ προϋπολογισμού 540.000€ με την ανάδοχο εταιρεία ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει διασύνδεση των δικτύων στις περιοχές Λάκκων – Μεσκλών –Φουρνέ - Αλικιανού. Το έργο αυτό είναι χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ και αποσκοπεί στο να καλυφθεί η διαχρονική ανάγκη της περιοχής της ΔΕ Μουσούρων για τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας του πόσιμου νερού.
Ο Δήμος Πλατανιά και η ΔΕΥΑΒΑ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για προγραμματισμό έργων με εκταμίευση ποσών από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι διαθέσιμο, όπως «Φιλόδημος», «Τρίτσης», «ΕΣΠΑ», ΠΔΕ, «Ειδικές χρηματοδοτήσεις αποκατάστασης» κλπ.
Συνολικά στην Δημοτική Ενότητα Μουσούρων εκτελούνται έργα ή έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν προϋπολογισμού ύψους πάνω από 4.000.000 ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1.Νέος αγωγός Φουρνέ-Αλικιανός και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Αλικιανού προϋπολογισμού 1.370.000€ χρηματοδοτούμενος από «Φιλοδημος Ι».
2.Νέος αγωγός Μεσκλά-Φουρνέ προϋπολογισμού 528.000€ χρηματοδοτούμενος από ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ .
3.Νέος αγωγός Καράνου– Ορθούνι προϋπολογισμού 894.000€ χρηματοδοτούμενος από «ειδικές χρηματοδοτήσεις» του 2019.
4.Νέος αγωγός Ασκορδαλού–Λάκκοι προϋπολογισμού 560.000€ χρηματοδοτούμενος από «ειδικές χρηματοδοτήσεις» του 2019.
5.Αντικατάσταση Γεώτρησης Ασκορδαλού προϋπολογισμού 406.000€ χρηματοδοτούμενη «από «ειδικές χρηματοδοτήσεις» του 2019.
6.Νέα Δεξαμενή Φουρνέ 500 κυβικών μέτρων προϋπολογισμού 50.000€
7. Νέα Δεξαμενή Αλικιανού 500 κυβικών μέτρων προϋπολογισμού 50.000€
8.Νέα Δεξαμενή στα Νέα Ρούματα και νέο κεντρικό Δίκτυο εκτιμώμενης δαπάνης 120.000€.
9.Στα πλαίσια της Ο.Χ.Ε ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ γίνεται νέα δεξαμενή Καράνου 200 κυβικών και νέα δεξαμενή Μεσκλών 100 κυβικών με αντικατάσταση εκσυγχρονισμό υδρομάστευσης Παναγιά και νέους αγωγούς.
Περαιτέρω έχουν υποβληθεί προτάσεις στα πλαίσια του «Τρίτσης» για αντικατάσταση δικτύου και νέο αγωγό στη κοινότητα Ψαθόγιαννο - Μπαμπιολο
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων και υποδομών στην Δ.Ε Μουσούρων αποκτούν διασυνδεσιμότητα όλες οι επιμέρους περιοχές και αντιμετωπίζεται μεσομακροπρόθεσμα η λειψυδρία και η σωστή διαχείριση του παρεχόμενου νερού.
Ο Δήμος Πλατανιά και η ΔΕΥΑΒΑ υλοποιούν ένα στρατηγικό σχέδιο –master plan - με αντικειμενικό σκοπό την επάρκεια, την διασύνδεση και την παροχή ποιοτικού νερού στους Δημότες και τους ξένους επισκέπτες της περιοχής μας.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ «Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα φράγματα «Σεμπρονιώτη» και «Ντεριανό» που ελπίζουμε να υλοποιηθούν, θα επιλύσουν για αρκετά χρόνια τα προβλήματα της λειψυδρίας λόγω της εμφαινόμενης κλιματικής αλλαγής.
Παρών στην διαδικασία της υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης ήταν και ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Ιωάννης, ο οποίος μεταξύ των άλλων υπογράμμισε ότι «…Με όραμα και σχεδιασμό τον οποίο υλοποιούμε, επιλύουμε αφενός τα καθημερινά προβλήματα του τόπου μας, αλλά ιδιαίτερα όμως δίνουμε έμφαση στην κατασκευή νέων ολοκληρωμένων έργων και στις ορεινές περιοχές του Δήμου μας, έτσι ώστε να αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών μας και στοχεύοντας στην ευημερία και ανάπτυξη του τόπου μας…».